ไม้แอช (White Ash)


Product ID: 6279 Category: ไม้แปรรูป

เป็นไม้เนื้อแข็ง  ลักษณะไม้ออกสีขาวและน้ำตาลอ่อนๆ  ลายไม้ตรง  ใช้กับงานด้านตกแต่ง  ไม้พื้น  ประตู  เฟอร์นิเจอร์ งานบัว ตู้ครัว อุปกรณ์กีฬา ด้ามจับอุปกรณ์ สามารถใช้ทดแทนไม้สัก  และไม้ยางพารา ไม้แอชพบได้ทั่วไปทางภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไม้แอชถูกจัดประเภท ตามแหล่งกำเนิด เช่น ไม้แอชทางตอนเหนือ หรือไม้แอชทางตอนใต้  บางครั้งถูกจัดประเภทตามสีของเนื้อไม้ เช่น ไม้แอชขาว (กระพี้)  หรือไม้แอชน้ำตาล (แก่นไม้) ไม้แอชอเมริกามีลักษณะภายนอกเหมือนไม้แอชยุโรป  โดยทั่วไปไม้แอชเป็นไม้มีน้ำหนัก แข็ง และเหนียว  กระพี้มีสีอ่อนจนเกือบขาว  และแก่นไม้สีมีน้ำตาลเทา สีน้ำตาลอ่อน หรือเหลืองอ่อน  มีแนวลายไม้สีน้ำตาล  ลายไม้ตรงและมีเนื้อหยาบสม่ำเสมอ  คุณสมบัติและสีของไม้แอชจะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด  เช่น ไม้แอชที่เติบโตทางตอนใต้จะโตเร็วกว่าและมีเปลือกหนากว่า  ดังนั้นจะมีสัดส่วนของไม้สีขาวมากกว่า  แต่ไม้จะมีน้ำหนักเบากว่า  และแข็งแรงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับไม้แอชที่เติบโตทางตอนเหนือ

บริษัทซีเอ็นที นำเข้าไม้แอชจากแหล่งกำเนิดประเทศแคนาดา  และตอนเหนือของเทือกเขา แอปปาเลเชียน (Appalachian mountain) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้แอช ที่มีคุณภาพดี