เกี่ยวกับเรา

CNT ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ไทย  โดยเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศ  ทดแทนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ  เพราะไม้ที่นำเข้ามาจะมีการปลูกทดแทนอย่างสม่ำเสมอ  ไม้ที่จำหน่ายมีให้เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งาน  จากประสบการณ์กว่า 35 ปี ที่เราได้ให้บริการแด่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ  ร่วมด้วยความรู้จากแหล่งผลิต เช่น สหรัฐอเมริกา  ได้ถูกนำมาปรับปรุงใช้ในทุกขั้นตอน  ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกคุณภาพ  การจัดส่งและการเก็บรักษาไม้  เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีที่สุดให้คงอยู่กับไม้จนถึงมือคุณ

อ่านเพิ่มเติม +

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

( * ) กรุณากรอกข้อความในช่องเหล่านี้ให้ครบ