ติดต่อเรา

 

 

สำนักงานใหญ่

บริษัท ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) จำกัด

169/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400

ฝ่ายขาย โทร : 02-276-9223-6

แฟกซ์ : 02-276-9227

e-mail : office.cnt@gmail.com, sdpgroup@asianet.co.th

 

 

 

 

คลังสินค้า (โกดังกันตารัติ 2)

60/3 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540