ไม้เชอร์รี่ (Cherry)


Product ID: 6284 Category: ไม้แปรรูป

เป็นไม้เนื้อแข็ง  สีเนื้อไม้ออกสีเหลืองอ่อนจนถึงน้ำตาลแดง มีความมันในตัวเอง  ลายไม้คล้ายไม้มะค่า  เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน  เฟอร์นิเจอร์ ตู้เสื้อผ้า ตู้ครัว  ไม้บัว  ไม้พื้น  งานตกแต่งภายในของเรือ  อุปกรณ์ดนตรี  สามารถใช้ทดแทนไม้สัก  ไม้มะค่า 

ไม้เชอร์รี่เป็นไม้มีน้ำหนักปานกลาง  เนื้อไม้ละเอียด  มีความแข็งแรงและคงรูป  เมื่อทำการ ตกแต่งเคลือบเงาจะมีสีแวววาวแบบใหม่ เป็นรองเฉพาะไม้วอลนัทเท่านั้น  ลักษณะเสี้ยนไม้ ของไม้เชอร์รี่อาจไม่สวยงามหรือโดดเด่นกว่าไม้ชนิดอื่น  แต่ไม้เชอร์รี่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่า ไม้ชนิดอื่นในคุณภาพด้านงานตกแต่ง  และเนื้อไม้มีรูปแบบเดียวกันตลอดทำให้ใช้กับงาน ตกแต่งได้สวยและดีมาก ความสวยงามของไม้เชอร์รี่เป็นที่ลุ่มหลงของผู้ทำงานเกี่ยวกับไม้มาตลาดเวลาอันยาวนาน  นานๆ ครั้งจะพบกลุ่มตาไม้ที่มีขนาดเล็กมาก  รวมทั้งรอยสีเข้มของยางไม้  ทำให้ไม้เชอร์รี่นั้นมีลักษณะแยกออกจากไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น  ลักษณะธรรมชาติที่พบ ในไม้เชอร์รี่ข้างต้นนี้ได้รับการยอมรับในข้อกำหนดการคัดคุณภาพไม้ของ NHLA ตามกฎของ NHLA ไม้เชอร์รี่โดยทั่วไปจะใช้สัดส่วนของแก่นไม้อยู่ที่ 90/50 ซึ่งหมายถึงด้านหนึ่งแผ่นไม้จะมีแก่นไม้ที่ 90% และอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 50% ดังนั้นผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดของไม้ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ