หลักการแบ่งเกรดไม้แปรรูป “เนื้อแข็ง” ของอเมริกา

เกรด FAS (First And Seconds)

เกรดสวยที่สุด  เหมาะกับใช้งานตกแต่งภายในและหน้าโต๊ะ

ไม้เกรด FAS ถือได้ว่าเป็นไม้เกรดสวยที่สุด  จะได้ทั้งความยาว ความกว้างและ มีจุดตำหนิน้อยที่สุด  เหมาะสำหรับทำชิ้นงานที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น งานตกแต่งภายใน  งานเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง  ไม้เกรด FAS จะมีความกว้างอย่างน้อย 6 นิ้ว และยาวอย่างน้อย 8 ฟุต  เนื้อไม้ไร้ตำหนิอย่างน้อย 83 1/3% ถึง 100% ของทั้งแผ่น

ไม้แปรรูปเกรด FAS ที่เราจำหน่ายเป็น FAS แบบ "Prime Grade" คือ ไม้ซอยข้างเรียบมาแล้วและ แทบจะไม่มีตำหนิส่วนโค้งที่ขอบแผ่นไม้  ไม้แผ่นที่ตัดได้ต้องมีความกว้างไม้ต่ำกว่า 3 นิ้ว และยาว ไม่ต่ำกว่า 7 ฟุต  หรือความกว้าง 4 นิ้ว ยาว 5 ฟุต  จำนวนแผ่นที่ตัดได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นไม้ ​ซึ่งโดยมากเมื่อตัดแล้วจะได้ 1 หรือ 2 แผ่นย่อย  ทั้งนี้ความกว้างต่ำสุดหรือความยาวจะแตกต่างกัน ไปตามชนิดของไม้ และไม้นั้นเป็นไม้อบแล้วหรือก่อนอบ

 

เกรด FAS One Face (F1F)

หน้าไม้ที่ไร้ตำหนิต้องได้คุณสมบัติเดียวกันกับเกรด FAS ในขณะที่หน้าไม้ที่มีตำหนิมากกว่าต้องได้ คุณสมบัติเดียวกันกับเกรด Number 1 Common  โดยมากแล้วเกรด  FAS One Face จะถูกขาย พร้อมกับเกรด FAS  แต่ไม่มีมาตรฐานระบุไว้ว่าต้องมีจำนวนเท่าไหร่  สัดส่วนจะแต่งต่างกันไปใน แต่ละผู้ขายและการส่งแต่ละครั้ง

 

เกรด Selects

โดยทั่วไปจะเหมือนกับเกรด FAS One Face ยกเว้นแต่ความกว้างของหน้าไม้ที่ได้จะแตกต่างกัน  เกรด Selects สามารถมีหน้ากว้างได้ 4 นิ้ว และยาวได้ 6 ฟุต  โดยมากแล้วเกรด Selects จะเป็นไม้ ที่มีแหล่งกำเนิดทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา  และโดยมากจะถูกขายรวมกับเกรด FAS 

 

เกรด Number 1 Common (1C)

เกรดสวย  เหมาะกับใช้งานตกแต่งภายในหรือทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

คือเกรดไม้แปรรูปที่ในอเมริกาเรียกเกรดไม้ทำตู้  เนื่องจากนำมาดัดแปลงทำตู้ในครัวมาตราฐาน ได้ง่าย และยังนำมาทำชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปได้ง่ายอีกด้วย  ขนาดความกว้างของเกรดนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และยาว 4 ฟุต  และหน้าไม้ที่ไร้ตำหนิต้องได้ ไม่ต่ำกว่า 66 2/3% แต่ไม่ถึง 83 1/3% ของทั้งแผ่น

 

 

เกรด Number 2A Common (No. 2AC)

เกรดกลาง เหมาะกับใช้ทำเฟอรนิเจอร์ที่ไม่ต้องการหน้ากว้างๆ

เป็นไม้เกรดประหยัด  เหมาะที่จะใช้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ เช่น กรอบรูป กรอบของตู้ไม้ ไม้ปาร์เก้ และไม้พื้น  ไม้ 2C หรือ 2AC ต้องมีความกว้างอย่างน้อย 3 นิ้ว และยาวอย่าง น้อย 4 ฟุต และมีเนื้อไม้ไร้ตำหนิอย่างน้อย 50% แต่ไม่ถึง 66 2/3% ของทั้งแผ่น

ขนาดเล็กที่สุดของไม้ไร้ตำหนิของเกรดนี้เมื่อตัดออกแล้วคือ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 2 ฟุต

หมายเหตุ : หากด้านไร้ตำหนิของไม้เข้าข่าย FAS หรือ 1C แต่อีกด้านเป็นไม้เกรด 2C ไม้แผ่นนั้นจะจัดให้เป็นเกรด 2AC