หลักการแบ่งเกรดไม้แปรรูปเนื้ออ่อนของอเมริกา

ไม้เนื้ออ่อนมีหลักเกณฑ์แบ่งเกรดแตกต่างจากไม้เนื้อแข็งอย่างมาก เกรดไม้เนื้ออ่อนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้

  • Structural Grade
  • Appearance Grade
  • Remanufacturing and Industrial Grade

 

และในกลุ่มต่างๆข้างต้น ยังสามารถแบ่งเกรดย่อยออกไปได้อีก ยกตัวอย่างเช่น

Structural Grade สามารถแบ่งออกได้อีกเป็น Selected Structural, No.1, No.2, Construction, Standard, Stud, etc. ดังนั้นการเลือกเกรดไม้แปรรูปเนื้ออ่อน ผู้ใช้งานควรแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะนำไม้ไปใช้เพื่อให้ผู้ขายแนะนำเกรดไม้ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ ได้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกซื้อไม้แปรรูปเนื้ออ่อนที่ผู้ใช้พึงทราบคือ  ปริมาตรไม้แปรรูปเนื้ออ่อนที่จำหน่าย (nominal measurement) จะไม่เท่ากันกับปริมาตรไม้แปรรูปจริง (actual measurement) ที่ได้รับ สาเหตุเนื่องมาจากการตัดไม้ก่อนทำการอบจะตัดที่ขนาด nominal แต่เมื่ออบและไสไม้แล้วไม้จะหดตัวลงเหลือขนาด actual ยกตัวอย่างเช่น 

ไม้ขนาด หนา 1 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว จะมีขนาดจริงคือ  หนา  ¾ นิ้ว x กว้าง 3 ½ นิ้ว 

หรือ ไม้ขนาด หนา 2 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว จะมีขนาดจริงคือ หนา 1 ½ นิ้ว x กว้าง 3 ½ นิ้ว

 

ลูกค้าสามารถดูตารางเปรียบเทียบระหว่าง nominal measurement และ actual measurement ได้จากตารางนี้