หลักการแบ่งเกรดไม้แปรรูปยุโรป

หลักการแบ่งเกรดไม้บีชยุโรปนี้ใช้สำหรับไม้ 2 ประเภทหลัก ดังนี้

  • boules และ boards
  • square-edged timber (ทั้งประเภทที่ยังไม่อบหรือผ่านการอบแล้ว)

 

เกรดไม้บีชยุโรปประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขทั้งหมด 3 หลัก

หลักที่ 1

เป็นตัวย่อภาษาลาตินไม้บีช 

F – (Fagus : beech)

 

หลักที่ 2

บอกลักษณะของสินค้า

B – boules

F – strips & square-edged timber

D – partially finished square-edged timber

 

หลักที่ 3

บอกคุณภาพ

A - หมายถึงเกรดสวยสุด

1 – 2 – 3 – หมายถึงเกรด ที่ลดหลั่นกันลงไป

 

เกรดไม้บีชยุโรปจึงสามารถจำแนกได้ออกได้ดังนี้

 

*บริษัทซีเอ็นที จำหน่ายไม้บีชประเภท square-edged เกรดที่สวยที่สุด, pre-sanded, lightly steamed, KD 7-9%