การคำนวนปริมาตรไม้

 ข้อสำคัญในการเลือกซื้อที่ลูกค้าควรอ่าน

 

บริษัท ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) จำกัด นำเข้าไม้แปรรูปมาเป็นมัด (Bundle) เมื่อลูกค้าต้องการซื้อแบบยกมัดหรือแบบปลีก  บริษัทฯ จะใช้หน่วยในการขายเป็นคิวบิกฟุต (ลูกบาศก์ฟุต) และจะคำนวนราคาขายตามคิวบิกฟุตที่วัดได้


สูตรที่ 1 (คำนวนไม้จากอเมริกา) ใช้ในกรณีที่ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็นฟุต สูตรมีดังนี้

 

กว้าง(นิ้ว) x ยาว(ฟุต) x หนา(นิ้ว) x จำนวนแผ่น นำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 144 = คิวบิกฟุต (f3)

 

ตัวอย่างเช่น

ไม้กว้าง 5 นิ้ว ยาว 7 ฟุต หนา 1 นิ้ว จำนวน    5 แผ่น คิดดังนี้

 

(กว้าง 5” x ยาว 7’ x หนา 1” x 5 แผ่น)
144
  = 1.22 คิวบิกฟุต (f3)
 

 


สูตรที่ 2 (คำนวนไม้จากยุโรป) ใช้ในกรณีที่ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็น .. สูตรมีดังนี้

 

กว้าง(ซ.ม.) x ยาว(ซ.ม.) x หนา(ซ.ม.) x จำนวนแผ่น หารด้วย 1,000,000 x 35.315 = คิวบิกฟุต (f3)

 

ตัวอย่างเช่น

ไม้กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 230 ซ.ม. หนา 2.6 ซ.ม. (1 นิ้ว) จำนวน 1  แผ่น คิดดังนี้

 

(กว้าง 16 ซ.ม. x ยาว 230 ซ.ม. x หนา 2.6 ซ.ม. x 1 แผ่น)
1,000,000
  x  35.315 = 0.338 คิวบิกฟุต (f3)
 

 


มาตรฐานความหนาของไม้แบบไสหยาบ (rough sawn lumber)

ความหนาของไม้จะระบุเป็นส่วนต่อนิ้ว เช่น ความหนา 1 นิ้ว คือ 4/4

3/4 (3/4” = 19.0 มม.) 8/4 (2” = 50.8 มม.)
4/4 (1” = 25.4 มม.)  10/4 (2 ½” = 63.5 มม.)
5/4 (1 ¼” = 31.8 มม.) 12/4 (3” = 76.2 มม.)
6/4 (1 ½” = 38.1 มม.) 16/4 (4” = 101.6 มม.)