BEECH AMERICAN บีช. อเมริกัน
แก่นสีน้ำตาลแดง และมีกระพี้วงคบสีขาว การเรียงตัวของเสี้ยนไม้ตรง, เนื้อไม้แข็. ละเอียดทำให้ทาสี, ย้อมสี หรือฟอกสีง่าย

ประโยชน์

ปริมาณ

ราคา

เครื่องเรือน, ไม้พื้น, ด้ามเครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้, ไม้ตัดโค้ง และของแล่น

จำกัดสำหรับหน้าไม้แปรรูปและไม้บาง

ไม่แพง

 

 

คุณสมบัติการตัดแต่ง

การตัดแต่ง
ความต้านทานต่อการแตกร้าวเมื่อตอกตะปู
ความต้านทานต่อการแตกร้าวเมื่อไขตะปูควง
การติดกาว
ดีเยี่ยม
พอใช้
พอใช้
ดี

 

 

 

 

คุณสมบัติทางฟิสิกส์

ความถ่วงจำเพาะ (ความชื้น 12%)

น้ำหนักขนส่งเฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ต่อลูกบาศเมตร (ม?) ผึ่งแห้ง

การหดตัวทางปริมาตรเฉลี่ย (% อบแห้ง ต่อสด)

ดัชนีแตกร้าว (กิโลปาสคาล)

ดัชนีการยืดหยุ่น (เมกกะปาสคาล)

ความแข็งผิวหน้า (นิวตัน)

0.64

610

17.2

103,000

11,900

5,800