ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) บจก.

CNT ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ไทย โดยเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศ ไม้ที่จำหน่ายมีให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน จากประสบการณ์ที่สร้างสมรวมด้วยความรู้จากแหล่งผลิต เช่น อเมริกา ได้ถูกนำมาปรับปรุงใช้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงขนส่งไม้ ตลอดจนการเก็บไม้ ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีให้คงอยู่กับไม้จนถึงมือคุณโกดังสินค้า


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) บจก.
169/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0-2276-9223-6
โทรศัพท์. 0-2276-9227
อีเมล์ office.cnt@gmail.com
เว็บไซต์ www.cntsiam.com