หลักการแบ่งเกรดไม้แปรรูปของอเมริกา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 16 December 2010 11:04

ข้อสำคัญในการเลือกซื้อที่ลูกค้าควรอ่าน

เรานำเข้าไม้แปรรูปมาเป็นมัด BUNDLE เมื่อมีการซื้อแบบยกมัดหรือแบบปลีก จะใช้หน่วยในการขายเป็นคิวบิกฟุต (คือลูกบาศก์ฟุต)

เมื่อลูกค้าอยากซื้อไม้แบบยกมัดหรือจะซื้อแบบปลีก จะมีการคำนวนราคาขายตามคิวฟุตที่วัดได้


****** การคำนวนลูกบาศ์กฟุตทำได้โดยการคำนวนความกว้างของหน้าไม้ x ความหนา x และความยาว จะเป็นลูกบาศ์กเมตรก็ได้แล้วแปลงเป็นลูกบาศ์กฟุตโดยใช้ตัวแปลงด้านล่าง ******

 

ตารางแปลงหน่วยต่อหน่วยของอเมริกา

หลักการแบ่งเกรดไม้แปรรูปของอเมริกา เกรด FAS/ 1C / 2C คืออะไร?

1) เกรดสวยที่สุด เหมาะกับใช้ตกแต่งภายในและหน้าโต๊ะ

เกรด FAS (ย่อมาจาก First And Seconds)

คือเกรดไม้แปรรูปสวยที่สุดที่ทางเราจำหน่ายอยู่ ไม้แปรรูป FAS จะได้ทั้งความยาว ความกว้างและ มีจุดตำหนิน้อยที่สุด

เหมาะสำหรับทำชิ้นงานที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น ตกแต่งภายใน ไม้แปรรูป FAS จะมีความกว้างอย่างน้อย 6 นิ้ว และยาวอย่างน้อย 8 ฟุต

เนื้อไม้สวยอย่างน้อย 83 1/3% ของทั้งแผ่น


ไม้แปรรูปเกรด FAS ที่เราจำหน่ายเป็น FAS แบบ "Prime Grade" คือ ไม้ซอยข้างเรียบมาแล้วและ แทบจะไม่มีตำหนิส่วนโค้งที่ขอบแผ่นไม้

(WANE ดูรูปประกอบ) ขนาดขึ้นอยู่กับพันธุ์ไม้ พื้นที่ที่ไม้เจริญเติบโต


 

2) เกรดสวย เหมาะกับใช้ตกแต่งภายในหรือทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

- เกรด No. 1 C (ย่อมาจาก 1 common)

คือเกรดไม้แปรรูปที่ในอเมริกาเรียกเกรดไม้ทำตู้ เนื่องจากนำมาดัดแปลงทำตู้ในครัวมาตราฐานได้ง่าย และยังนำมาทำชิ้นส่วนของ

เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปได้ง่ายอีกด้วย

 

3) เกรดกลาง เหมาะกับใช้ทำเฟอรืนิเจอร์ที่ไม่ต้องการหน้ากว้างๆ

- เกรด No. 2 C (ย่อมาจาก 2 common)


เป็นไม้แปรรูปเกรดประหยัด เหมาะที่จะใช้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ เช่น กรอปรูป กรอปของตู้ไม้ ไม้ปาร์เก้ และไม้พื้นไม้ 2C

หรือ 2AC ต้องมีความกว้างอย่างน้อย 3 นิ้ว และยาวอย่าง น้อย 4 ฟุต และมีเนื้อไม้ไร้ตำหนิอย่างน้อย 50% แต่ไม่ถึง 66 2/3% ของทั้งแผ่น

ขนาดเล็กที่สุดของไม้ไร้ตำหนิของเกรดนี้คือ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 2 ฟุต

หมายเหตุ : หากด้านดีของไม้เข้าข่าย FAS หรือ 1C แต่อีกด้านเป็นไม้เกรด 2C ไม้แผ่นนั้นจะจัดให้เป็นเกรด 2AC

 

ขนาดความกว้างของไม้แต่ละชนิดคืออะไร 4/4, 6/4, 8/4

Last Updated on Thursday, 06 January 2011 10:37